نوشیدن قهوه باعث کم آب شدن بدن نمی‌شود.

نوشیدن قهوه باعث کم آب شدن بدن نمی‌شود. این باور عمومی که قهوه می‌تواند بدن انسان را دچار کم‌آبی کند

بیشتر بخوانید