شیره افرا چیست؟

شیره افرا چیست؟ یکی از سنت‌های کانادایی و همچنین آمریکایی که از بومیان اولیه به یادگار مانده‌است گرفتن شیره درخت

بیشتر بخوانید