برگزاری دومین دوره تخصصی آموزش باریستا

برگزاری دومین دوره تخصصی آموزش باریستا کارگاه تخصصی و بین المللی آموزش باریستا ، آموزش نوشیدنی های سرد  و آموزش

بیشتر بخوانید