هورکا، هُرِکا، هرکا

آموزش هاست و هاستسآموزش ویترآموزش ویتر و ویترس ( گارسون )مشاوره و راه اندازیهورکا، هُرِکا، هرکا

پوزیشن ها و مسئولیت های مختلف در کافه و رستوران

پوزیشن ها و مسئولیت های مختلف در کافه و رستوران یک کافه و رستوران برای ارائه خدمات مناسب به مشتری

Read More
کافه نید - نیازمندیهای کافی شاپ هاهورکا، هُرِکا، هرکا

مفهوم هورکا چیست؟

مفهوم هورکا چیست؟ با اصطلاح تجاری هورکا، هُرِکا یا هرکا آشنایی دارید؟ هُرکا یا هورکا یک اصطلاح تجاری در صنعت

Read More