آموزش ویتر

آموزش هاست و هاستسآموزش ویترآموزش ویتر و ویترس ( گارسون )مشاوره و راه اندازیهورکا، هُرِکا، هرکا

پوزیشن ها و مسئولیت های مختلف در کافه و رستوران

پوزیشن ها و مسئولیت های مختلف در کافه و رستوران یک کافه و رستوران برای ارائه خدمات مناسب به مشتری

Read More
آموزش گارسونآموزش ویترآموزش ویتر و ویترس ( گارسون )راه اندازی کافی شاپمشاوره و راه اندازی

ویتر : شرح وظایف ویتر کافه، رستوران و هتل چیست؟

ویتر : شرح وظایف ویتر کافه، رستوران و هتل چیست؟ در این مقاله قصد داریم تعدادی از ویژگی هایی که

Read More