قشم – آموزش باریستا در قشم با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور قشم – آموزش

بیشتر بخوانید

بوشهر – آموزش باریستا در بوشهر با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور بوشهر – آموزش

بیشتر بخوانید

قشم – آموزش کافی شاپ در قشم با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور قشم – آموزش

بیشتر بخوانید