آموزش مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از کشور انگلستان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران“ آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی آکسفورد انگلستان

بیشتر بخوانید

سومین گرد همایی سراسری مدیران چرخه تامین غذا و رستورانها

سومین گرد همایی سراسری مدیران چرخه تامین غذا و رستورانها و کافی شاپها سومین گرد همایی سراسری مدیران چرخه تامین

بیشتر بخوانید