ایلنا

اخباردر رسانه هاعلی زعفریقهوه

قهوه تلخ جذاب | تجارت تلخ، صنعت پرسود،اشتغال و کارآفرینی

قهوه تلخ جذاب قهوه تلخ جذاب | تجارت تلخ، صنعت پرسود،اشتغال و کارآفرینی گفت‌وگوی ایلنا با علی زعفری، نایب رئیس

Read More
در رسانه ها

خبرگزاری ایلنا | لزوم شکل گیری آکادمی‌های تخصصی باریستا در ایران و دنیا

گفتگوی خبرگزاری ایلنا با مدیر مدرسه قهوه ایران؛ لزوم شکل گیری آکادمی‌های تخصصی باریستا در ایران و دنیا مدیر مدرسه

Read More