عصاره گیری قهوه

آموزش باریستاتمپ کردن قهوه

تمپ کردن یکی از مهمترین مراحل تهیه اسپرسو می باشد.

تمپ کردن قهوه | تمپ کردن یکی از مهمترین مراحل تهیه اسپرسو می باشد. تَمپ کردن (Tamping)، عمل فشرده سازی

Read More
آموزش قهوه

نگاهی به مقوله گاز زدایی قهوه و تأثیرات آن در دم آوری

نگاهی به مقوله گاز زدایی قهوه و تأثیرات آن در دم آوری اگر شما رستر هستید یا باریستا، نیاز دارید

Read More
آموزش قهوه

قهوه | تاثیر دمای آب در مراحل مختلف عصاره گیری

قهوه | تاثیر دمای آب در مراحل مختلف عصاره گیری قهوه | تاثیر دمای آب در مراحل مختلف عصاره گیری

Read More
آموزش قهوه

قهوه | اهمیت استفاده از آب مناسب برای دم آوری قهوه

قهوه | اهمیت استفاده از آب مناسب برای دم آوری قهوه تهیه یک فنجان قهوه خوب تنها به دانه های

Read More