روزگار تلخ کافه داران تلخ تر شد | اینفو گرافی تعطیلی کافه ها

علی زعفری عضو جانشین اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران روزگار تلخ کافه داران تلخ تر شد | اینفو

بیشتر بخوانید

ساعات کار واحدهای صنفی از افطار تا سحر

ساعات کار واحدهای صنفی از افطار تا سحر ساعات کار واحدهای صنفی از افطار تا سحر به گزارش کافی شاپ

بیشتر بخوانید