پایان دومین دوره تخصصی آموزش باریستا در ایران

پایان دومین دوره تخصصی آموزش باریستا در ایران مدیر بخش آموزش “خانه باریستا ایران”  نفر  اول “مسابقه باریستا” باریستا ,

بیشتر بخوانید