آموزش تعمیرات دستگاه اسپرسو سازتجهیزات و لوازم رستوران و کافی شاپتعمیرات و سرویس دستگاه اسپرسوراهنمای خرید تجهیزات و لوازم کافهفروش انواع دستگاه اسپرسوگزارش تصویر

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی | گزارش تصویری

09 و 10 خرداد ماه سال 1400 | تعمیر و نگهداری دستگاه های اسپرسو ساز

سرویس و تعمیرات دستگاه های اسپرسو ساز و کلیه تجهیزات کافی شاپ، صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی | گزارش تصویری

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

تعمیر دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی، اسپرسو ساز نیمه صنعتی و خانگی

دوره تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی، اسپرسو ساز نیمه صنعتی و اسپرسو ساز خانگی در تاریخ 09 و 10 خرداد ماه 1400 در مدرسه قهوه ایران برگزار شد.

در این دوره هنرجویان توانستد به صورت عملی و تئوری طبق سرفصل های تعریف شده زیر، با چگونگی سرویس و تعمیرات دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی، اسپرسو ساز نیمه صنعتی و اسپرسو ساز خانگی آشنا شوند.

این دوره در چهار بخش مهم برگزار شد که در نهایت تمامی شرکت کنندگان توانستند به صورت حرفه ای تعمیر و سرویس دستگاه های اسپرسو ساز را فرا بگیرند.

در بخش اول هنرجویان شرکت کننده در این دوره با مفاهیم، اصطلاحات، قطعات، ابزار ها و ساختار کلی دستگاه های اسپرسو ساز آشنا شدند.

در بخش دوم با کلیه قطعات، تجهیزات، ابزارها، موادهای شوینده و تمیز کننده جهت سرویس و تعمیرات دستگاه اسپرسو ساز را شناختند.

در بخش سوم به صورت عملی عیب یابی، سرویس و تعمیرات دستگاهای اسپرسو ساز صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی را صفر تا صد انجام دادند.

در بخش چهارم نیز به پرسش و پاسخ و رفع اشکال برخی از مشکلات رایج در تعمیرات دستگاه اسپرسو ساز پرداختند.


سرفصل دوره تعمیرات و سرویس دستگاه اسپرسو :

آموزش تخصصی تعمیرات و سرویس دستگاه اسپرسو

 • تعمیر و عیب یابی دستگاهای تک گروپ و دو گروپ صنعتی
 • سرویس و تعمیر شیر برقی
 • سرویس و تعمیر بویلر
 • سرویس و تعمیر پمپ پروکن
 • نحوه کارکرد پمپهای پره ای
 • سرویس و تعمیر مخزن بخار
 • تنظیم فشار و قدرت بخار دستگاه
 • تنظیم فشار شکن دستگاه
 • عوامل خارج نشدن آب از بویلر و رفع معایب
 • تنظیم دمای خروجی
 • ریست کردن دستگاه برگشت به حالت کارخانه
 • رفع اشکال هنر جو
 • آشنایی با لوازم و قطعات دستگاه

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی | گزارش تصویری

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر دستگاه قهوه ساز خانگی و قهوه ساز صنعتی در کیش

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر انواع قهوه ساز و اسپرسو ساز، صنعتی و نیمه صنعتی در کرج

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی و خانگی در گیلان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در ساری

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در کرمان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در اهواز

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در خوزستان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزشگاه تعمیر دستگاه های قهوه ساز و اسپرسو ساز | دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در کرمانشاه

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در قم

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در بندر عباس

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در زاهدان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در خراسان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در سمنان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در گرگان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در اردبیل

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در زنجان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در کرج

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در آبادان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در زاهدان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در قزوین

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در بوشهر

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در ارومیه

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در مشهد

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در مازندران

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در همدان

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در رشت

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در تبریز

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در یزد

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در بوشهر

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در شیراز

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در تهران

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

آموزش تعمیر و سرویس دستگاه اسپرسو، تعمیر دستگاه اسپرسو صنعتی نیمه صنعتی و خانگی در اصفهان

پیوند کوتاه این مطلب : https://coffeeeshop.com/0j0h


اطلاعات بیشتر این دوره و ثبت نام :

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی


»»» مشاهده کامل عناوین دوره های آموزش

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی


»»» سایر دوره های مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران | کلیک کنید…

دوره تعمیرات نگه‌داری و مکانیک دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی

صفحه اینستاگرام “خانه باریستا ایران” : iranbaristahouse@


آموزش تعمیرات دستگاه اسپرسو,,,,,,,,سو, ,,,,,,,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.