رئیس اتحادیه

اتحادیه هااخبارتهرانعلی زعفریکافه رستوران های تهرانکافه های تهرانکافی شاپ

حال بد کافه‌های تهران | کرونا چه بر سر کافه‌های تهران آورد؟

فقط کرونا مشکل کافه‌داران نیست! علی زعفری عضو جانشین اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران حال بد کافه‌های تهران

Read More
اتحادیه کافی شاپاخبارعلی زعفریکافهکافی شاپکافی شاپ

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

Read More
اخبار

اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حق سرویس در کافه ها ممنوع

اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حق سرویس در کافه ها ممنوع است. اسکندر آزموده در گفت‌وگو با کافی شاپ،

Read More