حال بد کافه‌های تهران | کرونا چه بر سر کافه‌های تهران آورد؟

فقط کرونا مشکل کافه‌داران نیست! علی زعفری عضو جانشین اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران حال بد کافه‌های تهران

بیشتر بخوانید

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

بیشتر بخوانید

اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حق سرویس در کافه ها ممنوع

اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حق سرویس در کافه ها ممنوع است. اسکندر آزموده در گفت‌وگو با کافی شاپ،

بیشتر بخوانید