حال بد کافه‌های تهران | کرونا چه بر سر کافه‌های تهران آورد؟

فقط کرونا مشکل کافه‌داران نیست! علی زعفری عضو جانشین اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران حال بد کافه‌های تهران

بیشتر بخوانید

کافه هور – کافی شاپ هور – جنت آباد

اطلاعات ثبت شده کافه هور در سایت کافی شاپ دات کام کافه هور – کافی شاپ هور – جنت آباد

بیشتر بخوانید

مرگ سلول‌های سرطانی با عصاره پوست پرتقال

مرگ سلول‌های سرطانی با عصاره پوست پرتقال محققان دریافته اند عصاره پوست پرتقال منجر به مرگ از پیش برنامه‌ریزی شده

بیشتر بخوانید

کافه میوه – کافی شاپ میوه – تهران

اطلاعات ثبت شده كافه میوه در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد :  میوه نام مدیر : آقای …

بیشتر بخوانید

كافه مهرگان – کافی شاپ مهرگان – تهران

اطلاعات ثبت شده كافه مهرگان در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد : مهرگان نام مدیر : آقای مغفرتی

بیشتر بخوانید

كافه سیب ترش – کافی شاپ سیب ترش – تهران

اطلاعات ثبت شده كافه سیب ترش در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد :   سیب ترش نام مدیر

بیشتر بخوانید

کافه ریوان

کافه ریوان اطلاعات ثبت شده کافه ریوان در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد :  ریوان نام مدیر :

بیشتر بخوانید

کافه رویسا

کافه رویسا اطلاعات ثبت شده کافه رویسا در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد : رویسا نام مدیر :

بیشتر بخوانید

کافه دُن

کافه دُن اطلاعات ثبت شده کافه دُن در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد : دُن نام مدیر :

بیشتر بخوانید

کافه دایانا

کافه دایانا اطلاعات ثبت شده کافه دایانا در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد :  دایانا نام مدیر :

بیشتر بخوانید

کافه خانه ژلاتو

اطلاعات ثبت شده کافه خانه ژلاتو در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد : خانه ژلاتو نام مدیر :

بیشتر بخوانید

کافه تی شن

اطلاعات ثبت شده کافه تی شن در سایت کافی شاپ دات کام نام واحد :   تی شن نام مدیر

بیشتر بخوانید